นายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นายเกียรติชัย อุปการระ
คนสวน